Даатгалын лиценз

FiduLink нь компаниудыг Компани байгуулах, Даатгалын лиценз авах оролдлогыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь хэрэглэгчдэдээ даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг олгоно.

Даатгалын зуучлалын лиценз

FiduLink нь компаниудыг Компани байгуулах, Даатгалын болон / эсвэл Санхүүгийн зуучлалын лиценз авах оролдлогыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь даатгалын бүтээгдэхүүн эсвэл агентлагийн даатгалын бүтээгдэхүүнд онлайн брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг хэрэглэгчдэд олгоно.

Даатгалын төлөөлөгчийн лиценз

FiduLink нь компаниудыг Компанийг бий болгох, Даатгалын агентын лиценз авах оролдлогыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь таны үйлчлүүлэгчдэд даатгалын үйлчилгээг зохицуулахын тулд компани эсвэл даатгалын төлөөлөгчийн эрхийг худалдах, борлуулах эрхийг олгодог.

Бид онлайн байна!