Төлбөрийн байгууллагын лиценз

FiduLink нь компаниудыг компани байгуулах, онлайн төлбөрийн лиценз авах хүчин чармайлтад нь дэмжлэг үзүүлдэг. Энэхүү лиценз нь таны хэрэглэгчдийн хооронд онлайн төлбөр тооцоо, мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг олгоно.

Санхүүгийн зуучлалын лиценз

FiduLink нь компаниудыг Компани байгуулах, Банк болон/эсвэл Санхүүгийн зуучлалын лиценз авах оролдлогыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь таны хэрэглэгчдэд онлайнаар эсвэл банк болон/эсвэл санхүүгийн бүтээгдэхүүнээр брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг олгоно.

Хөрөнгийн зах зээлийн арилжаа эрхлэх зөвшөөрөл

FiduLink нь компаниудыг компани байгуулах, санхүүгийн болон хувьцааны арилжааны лиценз авах хүчин чармайлтад нь дэмжлэг үзүүлдэг. Энэхүү лиценз нь хэрэглэгчдэдээ онлайн худалдааны үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг танд олгоно.

Валютын солилцооны лиценз

FiduLink нь компаниудыг Компани байгуулах, Итгэмжлэх валют солилцооны лиценз авах оролдлогыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь хэрэглэгчдэдээ онлайн валют солих үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг танд олгоно.

Цахим мөнгөний байгууллагын лиценз (EMI)

FiduLink нь компаниудыг компани байгуулж, Цахим Төлбөрийн Байгууллагын (EMI) лиценз авахыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь таны хэрэглэгчдийн хооронд онлайн төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, мөнгө шилжүүлэх, төлбөрийн карт олгох, данс (IBAN) олгох эрхийг олгоно.

Цахим хэтэвч нийлүүлэгчийн лиценз

FiduLink нь компаниудыг Компанийг бий болгох, цахим хэтэвч нийлүүлэгчийн лиценз авахыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь цахим түрийвчний үйлчилгээ үзүүлэх, хэрэглэгчдийн хооронд тоон валют (криптовалют) шилжүүлэх эрхийг олгодог.

Цахим валют солилцооны лиценз (Криптовалют)

FiduLink нь компаниудыг Компанийг бий болгох, цахим валют (Криптовалют) онлайнаар солилцох тусгай зөвшөөрөл авахад дэмжлэг үзүүлдэг. Энэхүү Лиценз нь таны хэрэглэгчдэд криптовалютын онлайн солилцооны үйлчилгээг авах эрхийг олгоно.

Crowdfunding лиценз

FiduLink нь компаниудыг компани байгуулах, олон нийтийн санхүүжилтийн лиценз авах оролдлогыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь таны хэрэглэгчдэд оролцоотой хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг олгоно.

Зээлийн лиценз

FiduLink нь компаниудыг Компани байгуулах, Мөнгөний зээл (зээл) олгох тусгай зөвшөөрөл авахад нь дэмжлэг үзүүлдэг. Энэхүү лиценз нь хэрэглэгчдэдээ санхүүгийн зээлийн үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг олгодог.

Банкны лиценз

FiduLink нь компаниудыг компани байгуулж, банк эсвэл онлайн банкны лиценз авах оролдлогыг дэмждэг. Энэхүү лиценз нь таны хэрэглэгчдэд банк санхүүгийн бүх үйлчилгээг үзүүлэх эрхийг олгоно.

ICO лиценз

FiduLink нь компаниудыг компани байгуулж, ICO лиценз авахыг нь дэмждэг. Энэхүү лиценз нь цахим хэтэвч нийлүүлэх, таны жетоныг (криптовалют) хэрэглэгчдэдээ худалдах эрхийг олгодог.

Бид онлайн байна!